•     doradzamy w zakresie wyboru właściwej formy opodatkowania działalności
 •     rejestrujemy działalność w urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym i KRS
 •     prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową,
 •     prowadzimy rejestr VAT zgodnie z wymogami ustawy,
 •     na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy niezbędne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 •     reprezentujemy naszego klienta w urzędach w zakresie naszego umocowania,
 •     obliczamy wynagrodzenia, sporządzamy listy płac, wyliczamy składki ZUS i sporządzamy miesięczne deklaracje do ZUS-u
 •     składamy do ZUS dokumenty rejestrujące i wyrejestrowujące pracowników, wyliczamy podatek dochodowy osób zatrudnionych i sporządzamy deklaracje miesięczne,
 •     rozliczamy wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 •     przygotowujemy dokumenty płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 •     prowadzimy obowiązkowe akta osobowe pracowników,
 •     wyprowadzamy zaległości w księgach

 

 

 

Kontakt

tel. 18 201 47 05

mail: biuro@podatki-zakopane.pl